Președinte și Fondator
Christian Guillemot

Numele
AMA Xperteye SRL

Statutul Juridic
Societate cu răspundere limitată

N° 

36146288

Birou

București, Șos. București-Ploiești nr. 7A, etaj 5, biroul nr. 1, sector 1

 

Contact
Tel. +40 728 131 815

Site de hosting
ikoula.com

Crearea site-ului
2020 – Serviciul Comunicare AMA

Cookie-urile

“Cookie” – urile sunt acele fișiere pe care un administrator de server le instalează pe computerul dumneavoastră și care permit stocarea datelor referitoare la utilizator, atunci când acesta se conectează la site. În scopul de a adapta site-ul la cerințele vizitatorilor, măsurăm numărul de vizite, numărul de vizualizări ale paginilor, precum și activitatea vizitatorilor pe site și frecvența de vizitare a site-ului. Datele colectate sunt anonime și nu sunt transmise către terți sau utilizate pentru alte scopuri.

Acest site este înregistrat la Commission Nationale Informatique et Liberté. Aveți dreptul de acces, modificare și ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc. Pentru a lua cunoștință de aceste date sau pentru a vă exercita drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin telefon sau poștă la următoarea adresă : AMA Xperteye SRL, Bucharest, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A, etaj 2, biroul nr. 3, sector 1. Este interzisă reproducerea, reprezentarea, transferul, distribuirea sau salvarea totală sau parțială a site-ului, în orice formă, fără acordul prealabil scris al companiei AMA. Vă reamintim că acest conținut al site-ului poate fi modificat sau actualizat fără notificare și nu este un angajament contractual. 

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679, AMA XpertEye vă informează că datele cu caracter personal trebuie înregistrate. Puteți solicita modificarea sau eliminarea acestora prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: gdpr@amaxperteye.ro

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Angajament, proces și implementare

Actualizat la 17/12/2021

Se aplică pentru toate datele colectate de AMA:

1. Domeniul de aplicare, securitatea și confidențialitatea:

Prezenta politică de confidențialitate AMA se aplică tuturor măsurilor implementate de Grupul AMA privind colectarea și utilizarea informațiilor dvs. atunci când vizitați site-ul web AMA sau când utilizați serviciile AMA.
Această politică detaliază (i) originea și natura datelor colectate de AMA, (ii) motivul pentru care datele sunt colectate de AMA (motivul și scopul), (iii) modul în care datele sunt utilizate de AMA și (iv) drepturile pe care le aveți în raport cu aceste date, în conformitate cu legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 („Loi Informatique et Liberté”), astfel cum a fost modificată, și cu Regulamentul (UE) 2016/676 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE „GDPR” (denumite în mod colectiv „Legislația privind protecția datelor cu caracter personal”).
AMA a aprobat mecanismele de securitate care restricționează accesul la datele cu caracter personal, doar pentru persoanele fizice sau juridice cărora le este permis prin autorizație specifică sau care au dreptul de a accesa datele cu caracter personal.
În plus, AMA asigură confidențialitatea și securitatea informațiilor cu caracter personal prin intermediul Acordurilor de confidențialitate și, dacă este cazul, prin intermediul Termenilor și condițiilor sale, precum și pentru orice persoană fizică care furnizează informații către AMA. AMA implementează măsuri de securitate organizaționale și tehnice menite să garanteze confidențialitatea și integritatea informațiilor dvs. cu caracter personal. Toate datele stocate pe serverele noastre sunt protejate prin măsuri precum portalul securizat prin protocolul HTTPS, criptarea datelor în tranzit prin protocolul TLS, firewall-uri, software antivirus, gestionarea accesului, detectarea intruziunilor.
Cu toate acestea, din cauza însăși naturii unei rețele publice de comunicare la nivel mondial, cum este internetul, înțelegeți că nu poate fi garantată securitatea completă a transmiterilor electronice prin internet și nici integritatea informațiilor cu caracter personal.
În cazul unei breșe de securitate care are ca rezultat o încălcare a securității datelor cu caracter personal, ne angajăm să implementăm măsurile de corecție cât mai rapid posibil și să notificăm autoritatea de supraveghere competentă cu privire la o astfel de încălcare a securității datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să aibă ca rezultat un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

AMA poate furniza, la cerere, o Anexă privind prelucrarea datelor pentru produsul sau serviciul furnizat de AMA, dispoziții specifice privind informațiile cu caracter personal și confidențialitatea în cadrul domeniului de aplicare al utilizării produselor și serviciilor sale.

2. Natura informațiilor colectate de AMA și consimțământul:

2.1. Site web – formular de contact:
AMA poate colecta informațiile dvs. cu caracter personal (de exemplu, nume/prenume/număr de telefon/adresa de e-mail/numele companiei/țară) prin intermediul site-ului său web, atunci când completați formularul de contact și/sau solicitați o demonstrație. Formularul de contact se bazează pe această politică de confidențialitate și, prin urmare, consimțământul dumneavoastră este obligatoriu înainte ca informațiile dvs. cu caracter personal să fie colectate și prelucrate în scopul buletinului informativ și al formularelor de solicitare a unei demonstrații.

2.2. Site web – date despre browser:
• AMA colectează automat informații, fără ca dvs. să completați formulare (de exemplu, data și ora conectării unui terminal la un serviciu de comunicații electronice/tipul sistemului de operare utilizat de terminal/tipul și versiunea software-ului de navigare utilizat de un terminal/limba de utilizare a software-ului de navigare utilizat de terminal).
• Datele din browser sunt colectate prin instalarea de cookie-uri pe terminalul dvs.
• Tipul de cookie-uri: cookie-uri tehnice și cookie-uri legate de funcționalitate.
• Lista de cookie-uri de urmărire utilizate de AMA pentru măsurarea audienței și urmărirea activității dvs.: Google Adwords.
• Cookie-uri plasate pe site-ul AMA de către terți: Google, Hubspot.

2.3. Utilizarea serviciilor AMA:
În ceea ce privește relațiile contractuale dintre AMA și clienții săi, și așa cum se stipulează în Termenii și condițiile AMA, reprezentantul legal sau semnatarii Contractului sunt informați că datele cu caracter personal ale acestora vor fi prelucrate în scopul menținerii relației contractuale. Datele de utilizator (nume/prenume/numele de familie/numărul de telefon/adresa de e-mail/numărul de utilizator/parola/adresa IP) sunt colectate automat atunci când se utilizează serviciile. Prin urmare, consimțământul este acordat prin semnarea acordului și/sau a termenilor și condițiilor AMA. Pentru informații suplimentare, consultați Acordul/T&C/Anexa privind prelucrarea datelor.

3. Utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal de către AMA:

3.1. Temeiul juridic pentru scopul prelucrării:
• Executarea unui contract;
• Interes legitim;
• Respectarea obligațiilor legale;
• Executarea unui contract.

3.2. Efectuarea operațiunilor de „gestionare a clienților” privind:
• Solicitări ale clienților (cereri de informații, oferte, comenzi);
• Furnizarea de servicii AMA;
• Gestionarea relațiilor cu clienții (inclusiv, dar fără a se limita la realizarea de sondaje de satisfacție, gestionarea reclamațiilor etc.).

3.3. Categorii de date cu caracter personal
• Date de contact;
• Date privind utilizarea serviciilor AMA;
• Date de navigare.

3.4. Îmbunătățirea experienței dvs. de utilizator pe site-urile web AMA
• Pentru a desfășura activități promoționale (în special, buletine informative);
• Pentru a trata solicitările dvs. legate de dreptul de acces, de corectare sau de exprimare a obiecțiilor cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal;
• Pentru a adapta site-ul web și serviciile AMA, precum și conținutul și publicitatea pe care acestea le oferă;

3.5. Desfășurarea operațiunilor legate de marketingul direct, inclusiv:
• Gestionarea și dezvoltarea statisticilor comerciale.

AMA se angajează (i) să colecteze, să prelucreze și să utilizeze datele cu caracter personal numai în cadrul site-ului și serviciilor sale, (ii) să se asigure că sunt îndeplinite cerințele de securitate și de confidențialitate în timpul colectării, prelucrării și utilizării datelor, (iii) să ofere personalului său o instruire adecvată privind protecția datelor cu caracter personal.

4. Destinatarii informațiilor dvs. cu caracter personal:

4.1. Echipele AMA:
Persoanele care pot accesa și prelucra informațiile dvs. cu caracter personal sunt reprezentate de personalul AMA din cadrul departamentelor de marketing, vânzări, juridic, contabilitate, logistică și IT, care se ocupă de relațiile cu clienții și de prospectare.
Filialele Grupului AMA. AMA are dreptul de a prelucra datele de contact colectate prin intermediul site-ului web sau al relației comerciale în cadrul cerințelor legale ale legilor aplicabile privind protecția datelor și a vieții private în cea mai recentă versiune a acestora, în special, cele ale Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) 2016/76 implementat la 25 mai 2018 și, în măsura în care este necesar, în legătură cu oferta comercială și implementarea acesteia, să transmită aceste date către companiile afiliate ale AMA.

4.2. Auditori.

4.3. Subcontractanții și partenerii comerciali ai AMA, în cadrul contractelor și autorizațiilor convenite;

4.4. Funcționari publici și auxiliari ai sistemului judiciar, dacă este cazul, în cadrul exercitării oricărei proceduri și/sau dispoziții de ordine publică.

5. Păstrarea datelor:
AMA păstrează informațiile dvs. cu caracter personal pe durata strict necesară pentru gestionarea relației comerciale.

5.1. Informații cu caracter personal active:
AMA păstrează informațiile dvs. cu caracter personal cât timp acestea sunt active și/sau cât timp este necesar pentru a vă furniza serviciile;

5.2. Informații cu caracter personal inactive:
• Datele clienților utilizate în scopuri de prospectare comercială pot fi păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani de la încheierea relației comerciale (deliberarea CNIL nr. 2016-264, 21 iulie 2016, articolul 5); La sfârșitul acestei perioade de trei ani, AMA (operatorul de date) vă poate contacta din nou pentru a afla dacă doriți să continuați să primiți solicitări comerciale. În absența unui răspuns pozitiv și explicit din partea persoanei în cauză, datele trebuie șterse sau arhivate în conformitate cu dispozițiile în vigoare, în special cele prevăzute de Code de Commerce, Code Civil și Code de la Consommation din Franța.
• Orice alte informații sunt șterse sau anonimizate la cererea persoanei ale cărei informații cu caracter personal sunt colectate și prelucrate sau la doi (2) ani de la ultima utilizare de către AMA.

5.3. Datele colectate pentru utilizarea serviciilor (XpertEye) sunt criptate și anonimizate în mod automat. În cazurile în care Clientul înregistrează date cu caracter personal prin utilizarea serviciilor, AMA nu poate accesa aceste date, deoarece acestea sunt criptate, iar Clientul rămâne singurul responsabil pentru utilizarea și/sau prelucrarea acestor date cu caracter personal. AMA se asigură că oferă o soluție care nu înregistrează niciun fel de date cu caracter personal. Utilizatorul este singurul care poate prelucra datele cu caracter personal și, prin urmare, este singurul responsabil pentru datele prelucrate, dacă este cazul. Clientul și toți Utilizatorii pentru care este răspunzător vor rămâne responsabili pentru stocarea datelor prelucrate direct sau indirect prin intermediul serviciilor, precum și pentru utilizarea acestora. Clientul și toți Utilizatorii pentru care este responsabil se angajează să utilizeze serviciile și orice date cu caracter personal colectate prin intermediul serviciilor într-un mod care să fie în deplină conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 2016/76 implementat la 25 mai 2018.

6. Informare, consimțământ și drepturi:

6.1. În momentul colectării datelor, sunteți informat cu privire la prezenta politică de confidențialitate și, prin urmare, cu privire la identitatea operatorului de date (AMA), scopurile prelucrării, dacă răspunsurile sunt obligatorii sau opționale, destinatarii datelor, precum și existența și procedurile de exercitare a drepturilor de acces, rectificare și opoziție la prelucrarea datelor dvs., așa cum este detaliat la punctul 6.3 din prezenta politică de confidențialitate. Consimțământul dvs. este obligatoriu, așa cum este detaliat la punctele 2.1 și 2.3 din prezenta politică de confidențialitate.

6.2. Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât se menține o astfel de relație sau pentru perioada necesară pentru a respecta obligațiile legale aplicabile. Datele nu sunt transmise către terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală.

6.3. Proprietarul datelor poate exercita în orice moment, în măsura în care se aplică (articolele 15 și 22 din GDPR), drepturile de acces, de rectificare sau de ștergere, precum și de limitare a prelucrării acestora, de opoziție, de portabilitate și de opoziție la deciziile individuale automatizate. AMA a desemnat un responsabil cu protecția datelor, căruia i se pot adresa întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Proprietarul datelor poate, de asemenea, să depună o plângere la autoritatea superioară franceză „Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés”, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, Tel :01 53 73 22 22. Cererile dumneavoastră trebuie trimise în scris sau prin e-mail utilizând informațiile de contact indicate mai jos, semnate și însoțite de o fotocopie a unui document de identitate cu semnătura titularului. Cererea trebuie să indice adresa la care trebuie trimis răspunsul. Avem la dispoziție o perioadă de 1 (o) lună de la primirea cererii pentru a răspunde. Perioada respectivă poate fi prelungită cu încă 2 (două) luni, dacă este necesar, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor.

AMA: 130 rue Eugène Pottier, 35000 Rennes – Franța
prin e-mail la rgpd@ama.bzh.

7. Transferul de informații cu caracter personal în afara UE:

În cadrul scopurilor enumerate la punctul 3 din prezenta politică de confidențialitate, toate sau o parte din informațiile cu caracter personal colectate pot fi trimise către destinatari aflați într-o țară din afara UE.
AMA se asigură că informațiile dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod eficient. Ca atare, toate transferurile sunt trimise către destinatarii care se află:
• în țări care, în conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Europeană, au un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;
• în țări care nu oferă o protecție adecvată a datelor cu caracter personal, dar către care transferul se face în cadrul unor clauze contractuale standard specificate de Comisia Europeană sau prin adoptarea unor „reguli corporative obligatorii”.

8. Pentru informații suplimentare sau comentarii cu privire la politica de confidențialitate, puteți consulta documentația pusă la dispoziție (de ex. Termenii și condițiile, documentația tehnică, Anexa privind prelucrarea datelor – dacă este cazul) sau contactați AMA prin e-mail la adresa legal@amaxperteye.bzh sau rgpd@ama.bzh .