Președinte și Fondator
Christian Guillemot

Numele
AMA XpertEye Srl

Statutul Juridic
Societate cu răspundere limitată

N° 

36146288

Birou

București, Șos. București-Ploiești nr. 7A, etaj 5, biroul nr. 1, sector 1

 

Contact
Tel. +40 728 131 815

Site de hosting
ikoula.com

Crearea site-ului
2020 – Serviciul Comunicare AMA

Cookie-urile

“Cookie” – urile sunt acele fișiere pe care un administrator de server le instalează pe computerul dumneavoastră și care permit stocarea datelor referitoare la utilizator, atunci când acesta se conectează la site. În scopul de a adapta site-ul la cerințele vizitatorilor, măsurăm numărul de vizite, numărul de vizualizări ale paginilor, precum și activitatea vizitatorilor pe site și frecvența de vizitare a site-ului. Datele colectate sunt anonime și nu sunt transmise către terți sau utilizate pentru alte scopuri.

Acest site este înregistrat la Commission Nationale Informatique et Liberté. Aveți dreptul de acces, modificare și ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc. Pentru a lua cunoștință de aceste date sau pentru a vă exercita drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin telefon sau poștă la următoarea adresă : AMA SRL, Bucharest, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A, etaj 2, biroul nr. 3, sector 1. Este interzisă reproducerea, reprezentarea, transferul, distribuirea sau salvarea totală sau parțială a site-ului, în orice formă, fără acordul prealabil scris al companiei AMA. Vă reamintim că acest conținut al site-ului poate fi modificat sau actualizat fără notificare și nu este un angajament contractual. 

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679, AMA XpertEye vă informează că datele cu caracter personal trebuie înregistrate. Puteți solicita modificarea sau eliminarea acestora prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: gdpr@amaxperteye.ro

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE AMA 

 1. AMA a aprobat mecanisme de securitate care restricționează accesul la datele cu caracter personal, doar pentru persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate prin autorizație specifică sau care sunt îndreptățite să acceseze datele cu caracter personal (resurse umane, servicii de vânzări). Orice persoană care dorește să se asigure că drepturile sale privind datele cu caracter personal sunt respectate poate contacta AMA la adresa de e-mail rgpd@ama.bzh , iar DPO (Data Protection Officer) este disponibil pentru a răspunde la orice întrebare și se asigură că AMA respectă GDPR. 
 2. În ceea ce privește relațiile contractuale dintre AMA și clienți, și așa cum se stipulează în Termenii și Condițiile AMA, reprezentantul legal sau semnatarii Contractului este/sunt informați că datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul menținerii relației contractuale. Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât se menține o astfel de relație sau pentru perioada necesară pentru a respecta obligațiile legale aplicabile. Datele nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care există o obligație legală. Titularul datelor poate exercita, în măsura în care se aplică, drepturile de acces, de rectificare sau de ștergere, de limitare a prelucrării acestora, de opoziție, de portabilitate și de opoziție la deciziile individuale automatizate prin e-mail la rgpd@ama.bzh . AMA a desemnat un responsabil cu protecția datelor, căruia i se pot adresa întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 3. AMA și Clientul au dreptul de a prelucra datele de contact și datele contractuale obținute în cadrul relației în cadrul cerințelor legale ale legilor aplicabile privind protecția datelor și a vieții private în cea mai recentă versiune a acestora, în special Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 2016/76 implementat la 25 mai 2018, și, în măsura în care este necesar în legătură cu oferta comercială și implementarea acesteia, de a transmite aceste date unor societăți afiliate la AMA. 
 4. Clientul se angajează ca toți Utilizatorii (i) să colecteze, să prelucreze și să utilizeze datele cu caracter personal numai în cadrul domeniului de aplicare al Soluției XpertEye, (ii) să se asigure că sunt îndeplinite cerințele de securitate și confidențialitate în timpul colectării, prelucrării și utilizării datelor, (iii) să primească o instruire adecvată privind protecția datelor cu caracter personal. 
 5. Soluția XpertEye dezvoltată de AMA permite unor persoane specifice și autorizate din cadrul personalului AMA să acceseze datele cu caracter personal ale utilizatorilor pentru a stabili statistici privind utilizatorii. Aceste statistici sunt utilizate de AMA numai pentru prestarea de servicii pe baza necesității de a cunoaște, pentru îmbunătățirea Soluției XpertEye și pentru cunoașterea Clientului, atunci când este necesar. AMA se angajează să nu partajeze și/sau să nu distribuie și/sau să nu vândă datele personale colectate către nicio terță parte.
 6. În cazul în care Clientul înregistrează date cu caracter personal prin utilizarea serviciilor de videoconferință, AMA nu poate accesa aceste date, deoarece acestea sunt criptate, iar Clientul rămâne singurul responsabil pentru utilizarea și/sau prelucrarea acestor date cu caracter personal. 
 7. În cazurile în care Clientul înregistrează date cu caracter personal prin utilizarea serviciilor de videoconferință, AMA nu poate accesa aceste date, deoarece acestea sunt criptate, iar Clientul rămâne singurul responsabil pentru utilizarea și/sau prelucrarea acestor date cu caracter personal. AMA se asigură că oferă o soluție care nu înregistrează date cu caracter personal. Utilizatorul este singurul care poate prelucra date cu caracter personal și, prin urmare, este singurul responsabil pentru datele prelucrate, dacă este cazul. 
  Clientul și toți Utilizatorii pentru care răspunde rămân responsabili pentru stocarea datelor prelucrate direct sau indirect cu ajutorul Soluției XpertEye, precum și pentru orice utilizare a acestora. Clientul și toți Utilizatorii de care răspunde se angajează să utilizeze Soluția XpertEye și orice date cu caracter personal colectate prin intermediul Soluției în așa fel încât să respecte pe deplin reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 2016/76 implementat la 25 mai 2018. 
 8. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de AMA sunt următoarele: Nume/prenume de familie/login/adresa IP 
 9. Pentru informații suplimentare, Clientul poate consulta documentația pusă la dispoziție (de ex. Termeni și Condiții, Documentație tehnică).